Garanti Koşulları

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 1 yıldır.

2. Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım klavuzunda yer alan üzerinde satış tarihi ve fatura ibrazı gerekmektedir.

3. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarının dışında arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli müşteriden tahsil edilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.